Voucher voorwaarden

Algemene voorwaarden voucher

Bij aankoop van een Extremis Abachus, Anker, Gargantua, Pantagruel, Pontsun, Hopper ontvang je een gift voucher ter waarde van 25 euro om te spenderen op de Extremis onderhoudswebshop.

Deze voucher bevindt zich in de verpakking, op het tafelblad van het meubel.
De voucher kan enkel op shop.extremis.com ingewisseld worden.

Voor meer info: + 32 57 34 60 20 of info@extremis.com

ACTIEVOORWAARDEN:

Voucher ter waarde van 25 EUR bij aankoop van een geselecteerd product

 

Artikel 1 – Organisatie 


EXTREMIS N.V. met maatschappelijke zetel te 8972 Proven, Couthoflaan 20B en gekend onder het ondernemingsnummer 0434.625.128 (hierna ‘EXTREMIS N.V’ genoemd), organiseert een consumentenactie “Voucher ter waarde van 25 EUR bij aankoop van een geselecteerd product” (hierna “ACTIE” genoemd).

De voucher kan gebruikt worden tot maximum 1 jaar na aankoopdatum van het meubel (datum aankoopfactuur geldt als bewijs).

 

Artikel 2 – Deelnamevoorwaarden

De actie is enkel geldig voor de collecties Abachus, Anker, Gargantua, Pantagruel, Pontsun, Hopper.
De actie geldt alleen voor aankopen bij de deelnemende Extremis handelaars.
De actie is enkel geldig voor eindgebruikers. 
De eindgebruikers die de voucher wensen in te wisselen dienen uiterlijk 1 jaar na aankoopdatum van het meubel de unieke code die op de voucher staat in te vullen bij de laatste stap van hun bestelling op de onderhoudswebshop van Extremis shop.extremis.com.
Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere Extremis acties.
Voor vragen en/of opmerkingen over de actie kan u een mail sturen naar info@extremis.com of bellen naar + 32 57 34 60 20.

 

Artikel 3 – Aansprakelijkheid 

Extremis NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet op voorraad zijn van de betreffende producten in de verkooppunten.

Extremis behoudt zich het recht de actie (voortijdig) te stoppen of eventueel de voorwaarden van de actie te wijzigen indien:
- de actie als gevolg van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties door overheidsinstanties niet, of niet op dezelfde wijze kan worden verdergezet;
- de verdere uitvoering van de actie onmogelijk of niet in dezelfde voorwaarden mogelijk is;
- de omstandigheden rond de actie zodanig zijn gewijzigd dat het verdere verloop ervan onredelijke extra kosten of moeilijkheden met zich zou brengen voor Extremis NV.

Deelname aan de actie impliceert het akkoord met de huidige actievoorwaarden. De bevoegde rechtbank bij geschillen met betrekking tot de actie is de Rechtbank van Koophandel te Ieper, met voorafgaandelijk een eventuele procedure om te trachten tot een minnelijke schikking te komen.

 

Artikel 4 – Persoonsgegevens 

De gegevens die Extremis NV verkrijgt in verband met de deelname aan de actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de privacywetgeving  behandeld worden. Door de deelname aan de actie wordt toegestemd dat de gegevens worden verwerkt met het oog op het goede verloop van de actie. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk vereist is of noodzakelijk is om de voucheraanvraag verder af te handelen, de factuur te verwerken of fraude te voorkomen. Er is kosteloze toegang en/of mogelijkheid tot verbetering of verwijdering van de verstrekte gegevens. Om uw rechten te kunnen uitoefenen, kan u zich richten tot het e-mailadres info@extremis.com of tot de NV Extremis, Couthoflaan 20B, 8972 Proven. U heeft evenzeer het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (commission@privacycommission.be).